Czy możliwe jest szybkie uzyskanie rozwodu?

Sprawa rozwodowa, przy bezproblemowym przebiegu, potrafi zakończyć się już po pierwszej rozprawie. By sprawnie rozwiązać małżeństwo, które jest już tylko formalnością, najlepiej skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże w sprawnym rozwiązaniu. Co jeszcze można zrobić, aby przyspieszyć cały ten proces?

Na czym polega rozstanie bez orzekania o winie?

Rozwodem bez orzekania o winie opisuje się sytuację, w której podczas procesu mąż i żona zgadzają się w kwestii rozwodu i nie wskazują strony odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa. Taka decyzja zwykle wpływa na bieg postępowania rozwodowego. W przeciwnym wypadku, czyli jeżeli jedna ze stron nie wyraża zgody na orzekanie rozwodu wyłącznie z jego winy, zależy mu, aby odsunąć od siebie winę, a razem z każdym kolejnym dowodem wydłuża się czas postępowania. Jedynym sposobem na usprawnienie sprawy rozwodowej jest więc porozumienie między małżonkami.

Pozew rozwodowy – co musi zawierać?

Bardzo często formalności wywołują uczucie zakłopotania. Poza tym nieprawidłowo sporządzona dokumentacja zawsze fatalnie odbija się na przebiegu każdego procesu, w tym też rozwodowego. Dla uniknięcia opóźnień w tym zakresie, mnóstwo osób podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług specjalistów. Ich poszukiwania można zauważyć po zerknięciu w Google na częstotliwość występowania takich fraz, jak choćby adwokta rozwód kraków lub adwokat Warszawa.

Odpowiednio przygotowany pozew sądowy może zaowocować szybszym rozpoznaniem sprawy. Sąd nie ma potrzeby wzywania stron do uzupełnienia pozwu o wymagane przy jego złożeniu dokumenty czy usunięcia braków formalnych pozwu o rozwód. W internecie znajduje się dużo gotowych przykładów takich dokumentów, jednak znacznie lepszy sposób to skorzystanie z pomocy adwokata.

Pamiętajmy o uiszczeniu opłaty za rozwód

Terminowo uiszczona płatność za pozew rozwodowy powoduje to, że Sąd nie będzie wzywał powoda do jej uzupełnienia czy też uiszczenia, a tym samym krótszy jest czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy. Jednocześnie z pozwem o rozwód możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie od uiszczania płatności kwoty potrzebnej do złożenia pozwu rozwodowego. Taki wniosek prawdopodobnie wydłuży postępowanie rozwodowe, ponieważ Sąd przed rozpoznaniem sprawy najpierw musi wydać postanowienie dotyczące wnioskowanego zwolnienia z opłaty za rozwód.